Privacy verklaring en cookies

Bridge Marketing

Privacy verklaring en cookies

Bridge Marketing is onderdeel van de VOF MediaBridgeNL. We zijn als volgt te bereiken:
KvK: 82320098
BTW nr: NL862418501B01
Telefoonnummer:
+31 6 82928391
Heb je vragen over deze privacyverklaring? Stuur dan een mailtje naar info@bridge-marketing.nl.
Middels deze privacyverklaring informeren we je hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken en gebruiken.

Bridge Marketing neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben
voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. `
Bridge Marketing
gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– ManageWp
– Rompslomp

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bridge Marketing verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Adres gegevens
– Overige gegevens die je aan ons verstrekt hebt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Bridge Marketing verwerkt

Bridge Marketing verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij deze actief door jou aan ons zijn verstrekt.

Bridge Marketing heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bridge-marketing.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Bridge marketing persoonsgegevens verwerkt.

Bridge Marketing verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Je toeging verschaffen tot je website
– De juiste informatie kunnen plaatsen op je website

Geautomatiseerde besluitvorming

Bridge Marketing neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben
voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. `
Bridge Marketing
gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– ManageWP
– Rompslomp

Hoe lang jouw gegevens bewaard worden

Bridge Marketing bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

  • gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende gerechtelijke zaak;
  • in elk geval niet langer dan een 1 jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.
  • Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.
  • Gemaakt werk/ bestanden worden maximaal 5 jaar bewaard

Delen van persoonsgegevens met derden

Bridge Marketing verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bridge Marketing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze  opdracht, sluiten wij een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Bridge Marketing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Bridge Marketing in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bridgemarketing.nl
Bridge Marketing zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. wij reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op jouw verzoek.

Intrekken, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bridge Marketing en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Klacht indienen

Bridge Marketing wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als als je van mening bent dat Bridge Marketing niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Bridge Marketing wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Bridge Marketing gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
Bridge Marketing maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geeft ons inzicht in het gebruik van de website van Bridge Marketing: https://bridge-marketing.nl/
Bij het plaatsen van analytische cookies hoeven wij van jou geen toestemming te vragen.wij informeer je er wel over bij het bezoeken van onze website.

Tracking cookies
Met jouw toestemming plaats wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, de zogenaamde tracking cookies. Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders of social mediabedrijven deze cookies op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres,
e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Deze tracking cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. wij hebben hier geen invloed op. wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

De website van Bridge Marketing is https://bridge-marketing.nl/

Beveiligen

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Bridge Marketing maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Verder maken wij nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke WIFI.
Mijn Macbook en mijn I-phone is vergendeld met een sterk wachtwoord zijn zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID.
wij werken onze plugins en thema van de website regelmatig bij.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Bridge Marketing verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@bridge-marketing.nl

– Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst bijgewerkt op 7 maart 2022 –

Uiteraard werken wij ook met algemene voorwaarden

Bridge Marketing is onderdeel van de VOF MediaBridgeNL en opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (8230098)

Bridge Marketing logo Monochrome on Transparent
Building your brand on what makes you stand out.
Google reviews 4.8 / 5
(+31)620148356
info@bridge-marketing.nl
Volg ons op

© 2024 Bridge Marketing. All rights reserved. | Fotografie door Kelvision

Waar kunnen we je mee helpen?Plan een strategiegesprek
Waar kunnen we
je bij helpen

Wil je meer informatie ontvangen over onze diensten, heb je een vraag of opmerking over onze content, of lijkt het je gewoon ontzettend gezellig om met ons in contact te komen? Vul dan het onderstaande formulier in
Ik geef Bridge Marketing toestemming om mijn gegevens te verwerken*